Voordelen lidmaatschap

Projectgroep Marketing verzorgt voor u de landelijke marketing

Voorkant van Toerkoop Reisburo Van der Goes uit HoogeveenLid worden van Toerkoop heeft vele voordelen. Voor de Toerkoop-leden regelt de vereniging een volledig reclame en marketing concept. Binnen de projectgroep marketing wordt jaarlijks het landelijke reclamebeleid ontwikkeld en vervolgens na instemming van de ledenvergadering ingevuld. Op deze wijze wordt er gewerkt aan de promotie van Toerkoop Reisburo.

 

Het secretariaat verzorgt de interne communicatiestroom
De interne communicatie wordt voor een groot deel ook aangestuurd vanuit het secretariaat in Naarden. Het intranet stelt ons in staat om zowel directieleden als baliemedewerkers goed te informeren. Niet alleen over alles wat de vereniging de leden te bieden heeft, maar ook betreft alle praktische zaken die in de dagelijkse bedrijfsvoering en klantafhandeling nodig zijn. Daarnaast ontvangen de directies en de baliemedewerkers iedere week een e-mail nieuwsbrief met de laatste informatie

Kortom…
Wat zijn kort samengevat de voordelen van het Toerkoop lidmaatschap?

 • Etalage van TK De Veer in ZaltbommelBehoud zelfstandig ondernemerschap!

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een franchiseorganisatie bepalen de leden wat het beleid van de organisatie wordt. Alle voordelen en verdiensten van de vereniging vloeien altijd weer terug naar de leden. De ondernemer blijft dus volledig zelfstandig!

 • Collectieve inkoop, bestellingen, marketing & reclame

Door middel van collectieve inkoop kunnen er zeer goede primaire en secundaire voorwaarden met touroperators vastgelegd worden. En u als Toerkoop ondernemer profiteert direct van het inkoopvoordeel. Want bij Toerkoop vloeit het gehele inkoopvoordeel direct terug naar de leden.

Belangrijk in de dagelijkse praktijk zijn de onderlinge afspraken met touroperators, vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Hierin zijn de secundaire voorwaarden en condities vastgelegd op basis waarvan de reisbureaus met de touroperators samenwerken. Alle afspraken die Toerkoop heeft ingeregeld met contractpartners kunt u, als lid, terug vinden op het intranet.

 

Voorbeeld van een collectieve bestelling: Toerkoop paraplu'sVoor een aantal Toerkoop artikelen wordt een collectieve bestelronde gehouden om ook op deze manier de kosten laag te houden. En op basis van een vooraf op de ledenvergadering goedgekeurde begroting, wordt er elk jaar een marketingplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt er zowel landelijk, regionaal als lokaal reclame en marketing gevoerd.

 

 

 • ToerNet

Het eigen ToerNet reserveringssysteem levert een snelle en goed beveiligde verbinding voor de reisbureaus voor het maken van reserveringen.

 • Toerkoop MKB Servicedesk

Door een unieke samenwerking met MKB adviseurs kunnen alle ondernemers gebruik maken van professionele adviesdiensten ten behoeve van hun bedrijfsvoering.

En…..

 • Raamovereenkomsten
 • Reclame artikelen
 • Cadeaubonnensysteem
 • Centrale inkoop verzekeringen
 • Eigen opleidingen en studiereizen
 • Samenwerkingsverband binnen ANVR
 • Centraal vacatureaanbod
 • Internet en E-commerce
 • Toerkoop intranet
 • Advertentieapplicatie

Voor meer informatie betreft de voordelen van het Toerkoop lidmaatschap, kunt u contact met ons opnemen!

Print Friendly

Comments are closed.