Contractpartners

Voorwaarden waar contractpartners aan moeten voldoen
Touroperators waarmee Toerkoop een contractafspraak aangaat – de contractpartners – , moeten aan een aantal voorwaarden voldoen zoals:

 • Toerkoop laat u niet in de kou staan!Minimaal lid SGR en bijvoorkeur ook ANVR, zodat de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden kunnen worden gehanteerd.
 • Een stabiel beleid.
 • Een goede commissiestructuur die gelijk is voor alle verkooppunten en iets extra’s biedt dan wanneer er geen centraal contract zou zijn.
 • Bij voorkeur dienen alle toeslagen commissionabel te zijn. Minimaal conform de richtlijnen van de A&B lijst van ANVR.
 • Een goede en haalbare bonusstructuur, met op voorhand veelal een vaste touroperatorbijdrage voor de preferente schappositie.
 • Erkenning en waardering voor de Toerkoop-reisagent met voorkeursbehandeling..
 • Ondertekening en naleving van de Service Level Agreement (SLA) afspraken.

Service Level Agreement (SLA)

Interieur van Toerkoop Reisburo De Jong uit SchiedamIn de SLA zijn zaken opgenomen die de ANVR niet in de agentuurovereenkomst kan vastleggen. Veelal zijn dit zaken waarbij in de meeste gevallen het doel is om het werk aan de balie te verlichten en waardoor we voor de klanten betere voorwaarden kunnen bedingen.

 

De belangrijkste afspraken die hierin zijn opgenomen:

 • Directe koppeling aan Toernet (= ons eigen reserveringsnetwerk) met bij voorkeur een auto-inlog.
 • Duidelijke richtlijnen aangaande de gehele level playing field.
 • De omgangsnormen m.b.t. multi channel distributiebeleid van de touroperator.
 • Afspraken inzake geautomatiseerde processen tussen touroperator en reisagent.
 • Deelname baliemedewerkers aan loyaliteitsystemen touroperators.

Comments are closed.